ทต.วิชิต จัดโครงการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัย
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดโครงการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัย

เมื่อวันที่​ 10​ ก.ค.​2562​ เวลา​ 09.30​ เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์ 1(ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต) โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์ ผู้แทนโรงพยาบาลดีบุก ผู้แทนจากสถานประกอบการโรงแรม/ห้างสรรพสินค้าในเขตตำบลวิชิต คณะครู/ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมการอบรมเบื้องต้นและการฝึกในสถานการณ์จำลอง

โดยในการฝึกฯ ได้มีการจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต มีการอพยพเด็กและครูออกจากพื้นที่เกิดเหตุ และได้รายงานเหตุการณ์ให้นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ให้ได้รับทราบ พร้อมสั่งการณ์ให้ควบคุมเพลิงและช่วยเหลือครูที่ติดอยู่บริเวณระเบียงห้องที่เกิดเพลิงไหม้ ก่อนที่จะใช้รถกระเช้ารับครูผู้ประสบเหตุลงมาสู่พื้นได้อย่างปลอดภัย ก่อนนำตัวให้ส่วนงานกู้ชีพ กู้ภัย ตรวจสอบร่องรอยการบาดเจ็บ

ทั้งนี้ยังได้มีการอบรมให้ความรู้พร้อมสาธิตและให้ผู้ปกครอง ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมได้ทดลองดับเพลิงในขั้นเบื้องต้น อาทิ การจัดการในกรณีที่แก๊สหุงต้มรั่ว การใช้ถังCO2ในการดับเพลิงรูปแบบต่างๆ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้บรรยายและสาธิต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.