เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการเรือแคนู ครั้งที่ 10
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการเรือแคนู ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2562 เวลา 10.00 น. ที่คลองมุดง ตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการเรือแคนู ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 โดยมีนายประภาส แสงจันทร์ ประธานกรรมการกีฬา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันเรือแคนู

ซึ่งการแข่งขันมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความรู้เกี่ยกวับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่เที่ยวในเขตตำบลวิชิตให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย

ภายในโครงการแข่งขันเรือแคนู ประจำปี 2562 มีการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันพายเรือแคนู ระยะทาง 300 เมตร การแข่งขันพายเรือแคนู ระยะทาง 100 เมตร และการแข่งขันคู่พิเศษซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิตเข้าร่วมการแข่งขัน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.