ทต.วิชิต จัดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเกิดความเป็นเจ้าของระบบสุขภาพ จนถึงร่วมกันกำหนดมาตรฐานทางสังคมที่จะส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตนเอง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมระแงง สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.