ทต.วิชิต วางทุ่นดักขยะคลองมุดงคืนน้ำใสสู่ชุมชน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต วางทุ่นดักขยะคลองมุดงคืนน้ำใสสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่คลองมุดง ตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการคืนน้ำใสสู่ชุมชน โดยมี ผอ.วัชรินทร์ ถิ่นถลาง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่9 (ภูเก็ต) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ พร้อมด้วยนายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิต เข้าร่วม

นายกรีฑา กล่าวว่า การจัดโครงการคืนน้ำใสสู่ชุมชนโดยการวางทุ่นดักเก็บขยะ ทางเทศบาลตำบลวิชิต เล็งเห็นถึงการลดปริมาณขยะจากคลองก่อนไหลสู่ทะเล ในพื้นที่ตำบลวิชิต และต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลลำคลองสาธารณะให้ใสสะอาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ ให้คงอยู่ต่อไป

สำหรับการวางทุ่นดักขยะในพื้นที่ตำบลวิชิตครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีด้วยกันถึง 2 จุด ได้แก่ บริเวณปากคลองมุดง ความยาว 40 เมตร และบริเวณชุมชนมะขามคู่ ความยาว 15 เมตร

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.