เทศบาลตำบลวิชิต  จัดโครงการรวมพลังชุมชนต้านภัยยาเสพติด
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการรวมพลังชุมชนต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังชุมชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยมีคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง และนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วม

ในการจัดโครงการรวมพลังชุมชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ รับทราบถึงปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจในเรื่องยาเสพติดอีกทั้งเป็นการเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติ ค่านิยม ไปในทางที่ดี โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และ ร้อยตำรวจตรี ดร.จรินท์ ย่องนุ่น รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ป่าตอง

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.