เทศบาลตำบลวิชิต ต้อนรับคณะ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก จังหวัดตาก
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต ต้อนรับคณะ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2562 เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก จังหวัดตาก ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต และศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม เพื่อศึกษาข้อมูลจากสถานที่จริงและเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของคณะศึกษาดูงานต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.