ทต.วิชิต ร่วมกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ร่วมกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายชัยรัตน์ คุ้มบ้าน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนตำบลวิชิต แกนนำประชาชนบ้านบ่อแร่หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต ร่วมกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ในการเปิดกรวยดอกไม้ ลงนามถวายพระพร นำกล่าวคำปณิธาน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาล ที่ 10 ณ บริเวณริมคลองมุดง บ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.