โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในเขต เทศบาลตำบลวิชิต
ข่าว ภูเก็ต

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในเขต เทศบาลตำบลวิชิต

เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้ครูและนักเรียนในเขตเทศบาล ตำบลวิชิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัยรูปแบบต่างๆ และสามารถช่วยในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ดูแล เฝ้าระวัง ป้องกัน หมู่บ้าน ชุมชนของตนเองให้พ้นจากอัคคีภัย และเพื่อเป็นการป้องกันและสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.