โครงการจัดแสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวิชิต
ข่าว ภูเก็ต

โครงการจัดแสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวิชิต

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่อาคารตะเภาใหญ่ เทสบาลตำบลวิชิต นายสมยศ วิจักรขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำวิชิต เป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีนายสมพร โสตถิวราภรณ์ คณะกรรมศึกษาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ พร้อมด้วยนายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วม

ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ตลอดปีการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้เข้าชมและผู้ปกครองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ผ่านการเล่นไปสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.