เทศบาลตำบลวิชิต ร่วม โครงการจัดการ/เก็บขยะ ณ คลองมุดง
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต ร่วม โครงการจัดการ/เก็บขยะ ณ คลองมุดง

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2562 เวลา 14.00 น. ที่คลองมุดง จังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดการ/เก็บขยะร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนางภัณฑารักษ์ บัวแก้ว ตัวแทนสำนักงานบริหารจัดทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต ครูนักเรียนโรงเรียนแหลมพันวา โรงเรียนอ่าวน้ำบ่อ และกลุ่มทสม. เข้าร่วม

ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมมือกันทุกหน่วยงาน จัดเก็บขยะบริเวณ ตลาดคลองมุดง ริมป่าโกงกาง รณรงค์ในการ ลด ละ เลิก ในการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟมในตลาด เพื่อลดภาวะโลกร้อน จัดขัดแยกขยะ รีไซเคิลและขยะที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยบนบก ทำให้มีความสะอาด ไร้มลพิษ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.