ทต.วิชิต ลงพื้นที่กำจัดยุงลายพาหะโรคชิคุนกุนยา และ โรคไข้เลือดออก
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ลงพื้นที่กำจัดยุงลายพาหะโรคชิคุนกุนยา และ โรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 09.00น. ที่หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 2 และ 5 เทศบาลตำบลวิชิตนำโดย นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วย นายนายประภาส แสงจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวิชิต คณะกรรมการหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 2 และ 5 ตลอดจนคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาที่กำลังแพร่กระจายเป็นอย่างมากในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในเขตเทศบาลตำบลวิชิตมีประชากรกว่า 40,000 คน ถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยขณะนี้พบผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้แล้ว ทางเทศบาลตำบลวิชิตจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการป้องกันและกำจัดยุงลายในพื้นที่โดยด่วน ตามนโยบายของผู้บริหารนำโดย นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ ซึ่งในวันนี้พื้นที่แรกที่ดำเนินการคือหมู่บ้านพนาสนธิ์ เทพอนุสรณ์ ซิตี้ และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนครบทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลวิชิต

ซึ่งการป้องกันไม่ให้เกิดโรคเหล่านี้คือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำทรายอะเบทไปผสมในน้ำ และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ซึ่งหากประชาชนต้องการทรายอะเบท หรือให้หน่วยงานเข้ามาพ่นหมอกควันสามารถติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลวิชิตในวันและเวลาราชการได้ทันที หรือ โทร. 076-525100

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.