ทต.วิชิต สร้างเครือข่ายการป้องกันทุจริต ภาคประชาชน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต สร้างเครือข่ายการป้องกันทุจริต ภาคประชาชน

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 น. ที่ห้องประชุมระเงง สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ได้มีการจัดโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในภาคประชาชน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้รับเกียรติจากนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีลงนาม ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภายในโครงการมีการทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายป้องกันและต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลวิชิต รวมทั้งยังมีการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยนายแนบ สินทอง อาจารย์ประธานโค้ชสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ต และ “เทคนิคการสร้างเครือข่าย” โดยนายจรัญ ธัญญอุดร รองประธานโค้ชสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.