เดิน – วิ่ง วิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 12
ข่าว ภูเก็ต

เดิน – วิ่ง วิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 61 เช้าเวลาประมาณ 04:00 น. ที่ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวเปิดงาน เดิน – วิ่งวิชิตมาราธอน ครั้งที่ 12 พร้อมด้วยนายชัยวัตน์ พึ่งแรง และนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศบาลตำบลวิชิต นายชัยรัตน์ คุ้มบ้าน เลขานุการเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจำนวนมาก กว่า 2,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งวิชิตมาราธอน ครั้งที่ 12 โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

ภายในงานบรรยากาศค่อนข้างจะคึกคักมากด้วยผู้คนที่ตื่นตัวรักสุขภาพ ซึ่งการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร และมินิมาราธอน (Mini Marathon) 10.5 กิโลเมตร และในแต่ละประเภทมีการแบ่งการแข่งขันย่อยออกเป็นชาย – หญิงตามช่วงอายุต่าง ๆ และแบบรุ่นทั่วไปไม่จำกัดอายุ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.