ทต.วิชิต ประชุม แก้ไขปัญหา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา กับ ชุมชน
ข่าว ทั่วไทย

ทต.วิชิต ประชุม แก้ไขปัญหา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา กับ ชุมชน

19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลวิชิต จัดการประชุม เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาที่มีการจัดกิจกรรม หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต หารือร่วมกับผู้แทนอำเภอเมืองภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ตวิลล่า และผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน โดยเบื้องต้น ภายหลังการประชุมหารือ เทศบาลตำบลวิชิต จะดำเนินการออกคำสั่งให้ทางโรงเรียนผู้ถูกร้อง ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหา และดำเนินการให้ขั้นตอนต่อไปตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยรวม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.