ทต.วิชิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการโยธา ครั้งที่ 2/2564
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการโยธา ครั้งที่ 2/2564

8 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายธนเดช แซ่อ๋อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต ในฐานะประธานคณะกรรมการการโยธา เทศบาลตำบลวิชิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการโยธา ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมพิจารณาขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงถนนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการการโยธาฯ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ พึ่งแรง รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายวิเศษ สบายจิตต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวิชิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.