ทต.วิชิต จัดโครงการ  เดิน วิ่ง วิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 11
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดโครงการ เดิน วิ่ง วิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 11

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “เดิน-วิ่งวิชิตมินิมาราธอน” ครั้งที่ 11 ก้าวด้วยเกล้าถวาย ร.9 โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต นักเรียนนักศึกษา เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม

การแข่งขันเดิน – วิ่งวิชิตมินิมาราธอน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการส่งเสริมการออกกำลังกายช่วยให้มีพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติด การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น โรงพยาบาลสิริโรจน์ สถานตำรวจภูธรวิชิต สถานประกอบการตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ของเทศบาล รวมถึงนักกีฬาทุกท่านการแข่งขันในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทฟันรันระยะทาง 4.5 กิโลเมตร และปะเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร สำหรับรางวัล เหรียญรางวัลสำหรับ ผู้เข้าเส้นชัย 450 คนแรก ประเภทฟันรัน และเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 450 คนแรก ในประเภท มินิมาราธอน

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลวิชิตต้องขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ เทศบาลตำบลวิชิตได้เล็งเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายที่สามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติซึ่งได้ดำเนินการจัดมาเป็น 11 ปีอย่างต่อเนื่อง และเนื่องในโอกาสเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่ 2560 ต่อเนื่องถึงเดือนแห่งความรัก อำนวยพรให้ทุกท่านโชคดี มีสุขภาพพลามัยแข็งแรงได้ประสบแต่ความสุขและความเป็นสิริมงคลตลอดไป เมื่อเวลา 05.30 น. วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต

[peg-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/117841754010088558789/albumid/6384365174090952225?alt=rss&kind=photo” tags=”Featured” ]

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.