ทภก. ประชุม สถานการณ์ เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา ผ่าน VDO Conference
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ประชุม สถานการณ์ เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา ผ่าน VDO Conference

วันนี้ 31 ม.ค.63 เรืออากาศเอก ธรรมาวุธ นนทรีย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) (รญม.) เป็นประธานการประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์ผลดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่

ในการนี้ นางเปมิกา สีสาคูคาม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยาน และอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมรายงานเหตุการณ์ หารือข้อขัดข้อง และแนวทางปฏิบัติการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน บทที่ 13 เรื่อง เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ เชื้อโรคติดต่อและการกักกันโรค ของทั้ง 6 ท่าอากาศยาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่พบผู้เสียชีวิตหรือผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวบนอากาศยาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.