ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้ สายการบิน Ural Airline
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้ สายการบิน Ural Airline

วันที่ 2 พ.ค.63 เวลา 17.30 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบิน Ural Airline เที่ยวบินที่ U63646 ซึ่งมีกำหนดเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ต – สหพันธรัฐรัสเซีย รวมผู้โดยสาร จำนวน 220 คน(ประมาณการโดยสายการบิน) ซึ่งเป็นเที่ยวบินพิเศษที่เดินทางมารับผู้โดยสาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีพนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต, เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและ เจ้าหน้าที่สายการบินร่วมกันอำนวยความสะดวก ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต

โดยเที่ยวบินดังกล่าวได้รับการประสานจากกงสุลประเทศรัสเซีย ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อใช้ในภารกิจอพยพผู้โดยสารกลับประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.