Uniqlo รับบริจาคเสื้อผ้าเก่าของ Uniqlo ให้กับผู้อื่น
แบ่งปัน ช่วยเหลือ

Uniqlo รับบริจาคเสื้อผ้าเก่าของ Uniqlo ให้กับผู้อื่น

ยูนิโคล่ดำเนินกิจกรรมรีไซเคิลสินค้าทุกชนิดโดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR (การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) โดย ยูนิโคล่ไม่เพียงแต่ผลิตและจัดจำหน่าย “เสื้อผ้าคุณภาพดี” ที่ลูกค้าสามารถสวมใส่ได้ยาวนานเท่านั้น แต่ยูนิโคล่ยังนำเสื้อผ้าที่ลูกค้า ใช้แล้วกลับมาให้คนอื่นได้ใช้ต่อหรือนำไปรีไซเคิลต่อด้วย โดยตระหนักดีว่าการใช้งานเสื้อผ้าให้ได้มากที่สุดจนกว่าเสื้อผ้านั้นจะหมดมูลค่า เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของยูนิโคล่ด้วย

ในระยะแรกที่ยูนิโคล่เพิ่งเริ่มกิจกรรมนี้เมื่อปี 2549 ยูนิโคล่คิดเพียงแค่จะนำเสื้อผ้ามารีไซเคิลเป็น “วัตถุดิบ” ในการผลิตเส้นใยอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่เนื่องจากเสื้อผ้าที่ลูกค้านำมาบริจาคส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพที่สวมใส่ได้และเนื่องจากยูนิโคล่ต้องการให้ “เสื้อผ้า” มีประโยชน์ ในฐานะที่เป็น “เสื้อผ้า” จึงได้ริเริ่มการนำเสื้อผ้าที่ลูกค้าใช้แล้วมาส่งมอบให้ผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยได้สวมใส่ต่อไป ในขณะนี้เราก็ยังพยายามมุ่งมั่นต่อไปภายใต้วิสัยทัศน์ CSR ที่ต้องการ “เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น”

Uniqlo ส่งมอบเสื้อผ้าคุณภาพดีให้แก่ทุกคนที่ต้องการเสื้อผ้าบนโลกใบนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การรับบริจาคเสื้อผ้า Uniqlo รับบริจาคเสิ้อผ้าของยูนิโคล่ที่ลูกค้าไม่ใส่แล้ว
2. การคัดแยกเสื้อผ้าเพื่อนำไปบริจาค ทางยูนิโคล่จะทำการคัดแยกเสื้อผ้าที่จะนำไปบริจาคโดยคำนึงถึงความต้องการที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศและพื้นหลังทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
3. การส่งมอบเสื้อผ้า ทางยูนิโคล่จะส่งมอบเสื้อผ้าให้แก่ทุกคนที่ต้องการเสื้อผ้าบนโลกใบนี้

วิธีการบริจาค
ท่านสามารถบริจาคเสื้อผ้ายูนิโคล่ที่ใช้แล้วได้ที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขา ในวันและเวลาเปิดทำการของร้านค้า

สิ่งของที่สามารถบริจาคได้
สินค้าของยูนิโคล่ทุกชิ้นสามารถนำมาบริจาคได้ กรุณาซักและทำความสะอาดก่อนนำมาบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่าเสื้อผ้ายังอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งของมีค่าของท่านปะปนอยู่ในเสื้อผ้าที่ท่านนำมาบริจาค

ผลการดำเนินการและการขยายกิจกรรม UNIQLO RECYCLE

นับแต่ปี 2550 ยูนิโคล่ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ในระดับโลกของยูนิโคล่ ในการจัดส่งเสื้อผ้าเพื่อมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัย ผู้อพยพ ผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอดจน สตรีมีครรภ์ แม่และเด็ก ฯลฯ มาโดยตลอด

จากผลการดำเนินงานนี้ ยูนิโคล่ได้พัฒนากิจกรรมการรีไซเคิลสินค้าทุกชนิดอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา โดยได้ขยายพื้นที่ที่รับบริจาคเสื้อผ้าจากในประเทศญี่ปุ่นไปยังเกาหลี และฝรั่งเศส, อังกฤษ, อเมริกา โดยในอนาคตยูนิโคล่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าร้านยูนิโคล่ทุกสาขาทั่วโลกจะรับบริจาคเสื้อผ้าด้วยกันทั้งหมด และในขณะเดียวกันยูนิโคล่ยังขยายฐานผู้รับบริจาคเสื้อผ้าโดยเปลี่ยนเป้าหมายจากการ “ส่งมอบเสื้อผ้าของยูนิโคล่ให้ผู้ลี้ภัยทุกคน คนละ 1 ชิ้น” มาเป็นการ “ส่งมอบเสื้อผ้าคุณภาพดีให้แก่ทุกคนที่ต้องการเสื้อผ้าบนโลกใบนี้” เพื่อดำเนินการบริจาคในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้คนในพื้นที่นั้น ๆ บนโลกใบนี้ยังมีผู้คนที่ต้องการเสื้อผ้าอยู่อีกมาก การที่ลูกค้าจำนวนมากนำเสื้อผ้ามาบริจาคจะช่วยให้สามารถขยายขอบเขตความช่วยเหลือให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากได้ ดังนั้นยูนิโคล่จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกคนในการนำเสื้อผ้ามาบริจาคมา ณ ที่นี้ด้วย

ผลการดำเนินกิจกรรมรีไซเคิลสินค้าทุกชนิด (ในช่วงเวลา เดือนสิงหาคม 2558)

จำนวนเสื้อผ้าที่รวบรวมได้ใน 15 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ: 39.49 ล้านชิ้น
จำนวนเสื้อผ้าที่บริจาคให้ 59 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ: 16.32 ล้านชิ้น
ผู้รับบริจาค: ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ, ผู้ประสบอุบัติภัย, สตรีมีครรภ์ แม่และเด็ก
สาขาที่รับบริจาค: ร้านยูนิโคลทุกสาขาในประเทศนั้น ๆ
พาร์ตเนอร์: UNHCR, JOICFT, ศูนย์ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านเสื้อผ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น, Center Point, Samusocial de Paris

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.