อุทยานน้ำตกแห่งชาติโตนไทร หรือ น้ำตกโตนโทร : น้ำตก ภูเก็ต
พาเที่ยว

อุทยานน้ำตกแห่งชาติโตนไทร หรือ น้ำตกโตนโทร : น้ำตก ภูเก็ต

อุทยานน้ำตกแห่งชาติโตนไทร หรือ น้ำตกโตนโทร ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาพระแถว ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายในประกอบด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ร่มรื่น มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าหลากหลายชนิด อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ช่วงที่น้ำไหลตกไหลแรงจะอยู่ในช่วงฤดูฝน น้ำตกโตนไทร ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติที่ใหญ่แห่งหนึ่งบนเกาะภูเก็ต อีกด้วย ซึ่งมีการต่อท่อนำน้ำจากน้ำตกไปใช้ยังบ้านเรือนประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นหากใครเดินทางไปยังบริเวณต้นน้ำแล้ว กรุณารักษาความสะอาด เพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่ต้องนำน้ำนั้นไปใช้ต่อด้วย

อุทยานน้ำตกแห่งชาติโตนไทร มีการปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีต้นไม้ใหญ่ๆ ให้ร่มเงา ต้นไม้เหล่านี้บางต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี นอกจากนี้ยังมีต้นปาล์มหลังขาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งปาล์มหลังขาวที่พบนี้ยังเป็นสกุลใหม่ที่ค้นพบในภูเก็ตเท่านั้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีนกหลากหลายสายพันธุ์อีกนับร้อยชนิด นักท่องเที่ยวสามารถเดินศึกษาธรรมชาติรอบน้ำตกได้ เส้นทางยาวประมาณ 2 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากลานจอดรถ ลัดเลาะไปบริเวณน้ำตก ทางจะตัดเข้าป่าดงดิบชื้น มีพืชพรรณหลากหลายชนิด ทั้งไม้ยืนต้น เช่น ตะเคียน ตีนเป็ดขาว นอกจากนี้หากใครต้องการเดินที่ระยะทางไกลกว่านี้ยังมีเส้นทางเดินอื่นๆ ที่ไกลกว่านี้ซึ่งสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานได้โดยตรง

อุทยานน้ำตกแห่งชาติโตนไทร หรือ น้ำตกโตนโทร ไปแล้วสดชื่น เย็นสบาย อากาศดี กับ สถานที่ท่องเที่ยวดีๆ ใน ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.