ทภก.จัดกิจกรรม Toilet Big Cleaning Days ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์
ข่าว ภูเก็ต

ทภก.จัดกิจกรรม Toilet Big Cleaning Days ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 10 เม.ย.62 เวลา 14.00 น. นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ (Toilet Big Cleaning Days) ประจำปี 2562 ตามนโยบายการพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาดได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้น 3 เป้าหมาย คือ สะอาด(Health) เพียงพอ (Accessibility) ปลอดภัย (Safety) ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในส่วนของ ท่าอากาศยานภูเก็ต มีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.