ท่าอากาศยานภูเก็ต สมทบทุนเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต สมทบทุนเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.60 นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์ รภก.(ปร.) พร้อมด้วย ผู้ประกอบการ ที่ประกอบกิจการในท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 8 บริษัท ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงิน รายละ 30,000.-บาท สมทบทุนเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีฯ และเข้ารับพระราชทานเข็มกลัดทอง อักษรย่อ “อร” ณ ห้องประชุมมัฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.