อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินผลกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2560 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายจิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมี นายเดชรัตน์ สิมสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายปราชญา กรองแก้วอาริยะ กรรมการมูลนิธี TO BE NUMBER ONE พล.ต.ท.หญิง รุ่งนภา ประสานพานิช ผู้เชี่ยวชาญ นายวัลลภ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เข้าตรวจประเมินผลในการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงต้อนรับของทีมชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPPIONSHIP 2017 ระดับประเทศ รุ่น Junior จากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว การแสดงต้อนรับ ชุด นาฏะลีลา อันดามัน เทิดไท้ราชันภูมิพล จากชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนการตรวจเยี่ยมบูทนิทรรศการจากชมรม TO BE NUMBER ONE ต่างๆ

TO BE NUMBER ONE PHUKET รวมพลังตามรอยพ่อ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานในวโรกาสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์พระประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE นำผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เข้าเฝ้าถวายรายงานการดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความว่า “TO BE NUMBER ONE ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกประหลาดสำหรับลูกของข้าพเจ้า เพราะเกิดขึ้นมายาวนานหลายสิบปีแล้ว นับว่าเขาต้องเป็น TO BE NUMBER ONE เป็นคนแรก เคยกรรแสงตอนเด็กๆ เรียนไม่ได้ที่ 1 จะเป็นอย่างไร ตอนใหม่ๆ ก็แย่ รอมาตั้ง 50 กว่าปีแล้ว ทำให้ไม่แปลกใจว่า ทำไมต้องโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งดูแล้วมันอาจจะน่าหมั่นไส้ว่า ทำไม่ต้องมี TO BE NUMBER ONE แต่เมื่อโครงการนี้กำเนิดมาถึง 3 ปี ก็เห็นได้ว่าประสิทธิผลเป็น NUMBER ONE จริงๆ เราขอชมเชยทุกคน ที่ร่วมมือให้โครงการเพื่อช่วยประชาชนที่เกิดความเดือดร้อน มีความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่แล้ว ฉะนั้นจึงบอกว่า ก้าวหน้าต่อไปเถอะ ต้องบูรณาการทุกฝ่าย ต้องช่วยกันโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ให้ถือเป็นหน้าที่โดยตรง ในการดูแลเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด”
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดภูเก็ต มาตลอดระยะเวลาก้าวสู่ปีที่ 15 ภายใต้การทำงานที่บูรณาการจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาร่วมแรงร่วมใจในวันนี้ ซึ่งหลายท่านล้วนเป็นคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ทำงานบูรณาการร่วมกันทำให้จังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ณ ขณะนี้

แม้ว่าปัญหายาเสพติดในปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ทุกองค์กรและทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตก็ยังคงจับมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยและหมดลงไปในที่สุด โดยเป้าหมายเพื่อให้เยาวชน ลูกหลาน ของจังหวัดภูเก็ต เป็นคนเก่ง และดี ปลอดภัยจากยาเสพติด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.