เปิดโครงการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะ เขตเมืองเก่าภูเก็ต (The Dragon Line)
ข่าว ภูเก็ต

เปิดโครงการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะ เขตเมืองเก่าภูเก็ต (The Dragon Line)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะเขตเมืองเก่าภูเก็ต (The Dragon Line) มุ่งให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นจังหวัดตัวอย่างในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายไวทฑ อุปัติศฤงค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต พัฒนาเมือง จำกัด นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ไลม์ไลท์ ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.