แถลงข่าวจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร 13-15 มี.ค.64 236 ปี
ข่าว ภูเก็ต

แถลงข่าวจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร 13-15 มี.ค.64 236 ปี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้างไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นางกรทิชาต์ วัฒนพันธ์ เลขานุการมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และ รศ.ดร สาวิตร พงศ์วัชร์ ผู้เขียนบทละครอิงประวัติศาสตร์ฯ ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2564 โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วม

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร “งานแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น” ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำเอาประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมือง วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในการนำเสนอเรื่องราวให้นักท่องเที่ยว ได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมเทิดทูนวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีรสตรีและวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง ให้อนุชนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน

รูปแบบการจัดงานในปีนี้เป็นการนำเสนอผ่านแนวความคิด (concept) “ถลาง เมืองท่าสานชีวิต บรรพชนอุทิศ ถิ่นวีรชน”

  1. เมืองท่าสานชีวิต : เมืองถลาง และชาวถลาง มีชีวิตผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนาน เป็นเมืองท่าโบราณ มีวิถีชีวิตในการทำประมงและการค้าขายดีบุก รวมทั้งการการคมนาคมขนส่งทางน้ำเป็นจุดศูนย์กลางของการค้าขายของไทย
  2. บรรพชนอุทิศ ถิ่นวีรชน : แนวคิดนี้ได้รับการสื่อสารโดยตรงผ่านการแสดง แสง สี เสียง ซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ การเทิดทูนวีรกรรมอันหาญกล้าและสติปัญญาอันชาญฉลาดมีไหวพริบของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เหล่า 9 วีรชน และเหล่าผู้กล้าชาวถลาง ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่ผู้ที่ได้กระทำประโยชน์ให้แผ่นดิน
  3. งานศิลปะแบบจัดวาง (Installation Art) : คือการตกแต่งภายในงานแบบศิลปะการจัดวาง เน้นการใช้แสงเงาผ่านผ้าเพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับการสักการะบูชา และความศรัทธา โดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ผ้า เป็นส่วนประกอบหลักในโครงสร้าง
  4. งานศิลปะจิตรกรรม : งานจิตรกรรม ที่ประยุกต์ใช้ผ่านฉากการแสดงแสง สี เสียง ที่ไม่เพียงเป็นฉากการแสดงทั่วไป แต่เป็นงานจิตรกรรมที่รังสรรโดยกลุ่มศิลปินร่วมสมัย ที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ฉากเกือบทั้งหมดที่ปรากฏ จะเกิดขึ้นจากการวาดด้วยมือและลงสีสด

ตามรูปแบบการจัดงานการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลางปีนี้ จะดำเนินการ ภายใต้ชื่อเรื่อง “ 236 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในอดีตของเมืองถลาง และวีรกรรมอันหาญกล้าของบรรพชนเมืองถลาง เพื่อให้ลูกหลานได้ย้อนภาพกลับไปในห้วงกาลที่สำคัญในอดีต นอกเหนือจากไฮไลท์การแสดงแสง สี เสียงแล้ว ภายในงาน ตลอด 3 วัน จะมีกิจกรรม การแสดงวิถีพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของดีเมืองภูเก็ต อาหารอร่อยภูเก็ต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ในการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ยังได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่น พิธีอุปสมบทหมู่อุทิศส่วนกุศลแต่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง และพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.