รพ.กรุงเทพภูเก็ต ร่วมงาน Thailand Holiday Homes Story 2016
ข่าว รอบโลก

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ร่วมงาน Thailand Holiday Homes Story 2016

2-4 ธันวาคม 2559 – โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตร่วมงาน Thailand Holiday Homes Story 2016 ซึ่งจัดโดย บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน

ภายในงานจัดสัมมนาเกี่ยวกับภาพรวมจังหวัดภูเก็ต โดยคุณชาญชัย ปัญญา หัวหน้าแผนกการขายและการตลาดต่างประเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพและบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่มีสถานพยาบาลให้บริการภายใต้มาตรฐานสากล ที่สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ร่วมงาน Thailand Holiday Homes Story 2016

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.