ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร Technical Diving ขั้นต้น
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร Technical Diving ขั้นต้น

วันที่ 14 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น. ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การดำน้ำแบบ Technical Diving ขั้นต้น” ณ ห้องประชุม ทภก.2 อาคารสำนักงาน ทภก. โดยมีพนักงานและลูกจ้าง ฝดภ.ทภก. เข้ารับการฝึกอบรมฯ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการกู้ภัยทางทะเลของ ทภก. ในการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประสบภัยทางทะเลจากกรณีอากาศยานอุบัติเหตุในทะเล และสร้างความมั่นใจในระบบการกู้ภัยทางทะเลให้กับบริษัทสายการบินและผู้โดยสาร ณ ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.