พัฒนาการสื่อการสอนยุคใหม่ ผ่าน Teacher Creator
ข่าว ภูเก็ต

พัฒนาการสื่อการสอนยุคใหม่ ผ่าน Teacher Creator

นที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมบูกิตตา บูทีค โฮเทล นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อการสอนยุคใหม่ โดยผ่านการผลิตภาพยนตร์ขนาดสั้น “Teacher Creator” โดย นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 90 คน

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ฝึกอบรมด้วยวิทยากรมืออาชีพด้านการสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษา ในการเสริมสร้างศักยภาพของครูผู้สอนเรื่องการทำเนื้อหาเดิมให้น่าสนใจ อบรมการเล่าเรื่องราวที่แตกต่าง ทำให้การเรียนการสอนมีความสนุก เทคนิคที่จะนำมาใช้ในการอบรม คือการฝึกให้ครู สามารถเรียบเรียงเรื่องราว ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นภาพที่เล่าเรื่องได้และได้รับประโยชน์จริงผลงานที่ออกมาเป็นรูปแบบภาพยนตร์ขนาดสั้น ตามยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามาก วิธีการที่นำเสนอจึงต้องมีความแปลกใหม่ การอบรมวิธีการสร้างเนื้อหา (Content) จากการทำภาพยนตร์ขนาดสั้น จะทำให้ครูมีองค์ความรู้ นำไปใช้กับงานนำเสนออื่นๆ ได้อีกหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของชั้นเรียน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการเรียนการสอนยุคใหม่ให้กับนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.