รับฟังความคิดเห็น จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบภูเก็ต (TCDC ภูเก็ต)
ข่าว ภูเก็ต

รับฟังความคิดเห็น จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบภูเก็ต (TCDC ภูเก็ต)

วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมรายา โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ในการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจังหวัดภูเก็ต (TCDC ภูเก็ต) ณ บ้านชาร์เตอร์แบงค์จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวริทธิ ตีรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม นางสาววิภาวรรณ สุดสง่า นักจัดการความรู้อาวุโส นางสาวอภิญญา ละแมนชัย นักส่งเสริมความรู้อาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy Agency (CEA)และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด อบจ.ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ และร่วมระดมสมองเพื่อออกแบบพัฒนากิจกรรมและบริการต่างๆ ให้แก่ศูนย์ TCDC ภูเก็ต การนำผลลัพธ์ในเชิงปฏิบัติการมาวางแผนการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งที่มาของ TCDC ภูเก็ต เกิดจากนโยบายของนายก อบจ.ภูเก็ต เพื่อเป็นพื้นที่ในเชิงสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมบนรากฐานการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อมสำหรับการก้าวสู่อนาคต ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.