ทภก. เปิดการฝึกซ้อมบนโต๊ะจำลอง (Table Top Exercise)
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. เปิดการฝึกซ้อมบนโต๊ะจำลอง (Table Top Exercise)

วันที่ 9 ก.ค.62 เวลา 10.00 น. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รภก.(ปร.) เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมบนโต๊ะจำลอง (Table Top Exercise) ตามแผนฉุกเฉิน ทภก. ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการฝึกซ้อมทั้งการวางแผน การควบคุมสั่งการ การประสานงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง โดยจำลองสถานการณ์สมมุติเหตุการณ์ “การกู้ภัยอากาศยานอุบัติเหตุทางทะเล” บนโต๊ะจำลอง ในการนี้ ผู้บริหารและพนักงาน ทภก., หน่วยงานราชการ, สายการบิน เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.