อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ที่สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2560 โดยมี นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และประชาชน เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันในครั้งนี้จำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความสามารถของนักกีฬาว่ายน้ำให้มีมาตรฐานและให้เยาวชน ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักกีฬาว่ายน้ำในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 34 ทีม ซึ่งสรุปคะแนนรวมทีม ตามลำดับ ได้แก่ อันดับที่ 1.ภูเก็ตคันทรีโฮม 1,076 คะแนน อันดับที่ 2.ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต 608 คะแนน อันดับที่ 3.ชมรมว่ายน้ำต่อวัยนครภูเก็ต 600 คะแนน 4.Phuket Police Swimming Club (PPSC) 5.ชมรมว่ายน้ำจังหวัดพังงา 6.เทศบาลนครตรัง 7.ตันติวัตร 8.เทศบาลบางนายสี ตะกั่วป่า 9.ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลปลายพระยาจังหวัดกระบี่ 10.เทศบาลนครหาดใหญ่ 11.ชมรมว่ายน้ำราชภัฏสงขลา 12.ชมรมว่ายน้ำครูเอ เทศบาลนครศรีธรรมราช 13.ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) 14.ชมรมว่ายน้ำจังหวัดสงขลา 15.ธีราศรมสุราษฎร์ 16.ศรีธรรมราชศึกษา 17.ชมรมว่ายน้ำ Join to swims 18.โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 19.ตรังคริสเตียนศึกษา 20.โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 21.ชมรมว่ายน้ำสิงห์ 22.ท้ายเหมืองวิทยา 23.ชมรมว่ายน้ำจังหวัดระนอง 24.ชมรมว่ายน้ำท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 25.ชมรมว่ายน้ำโลมา สมุย 26.ชมรมว่ายน้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานีศรีมิลินท์อนุสรณ์ 27.ชมรมว่ายน้ำจังหวัดกระบี่ 28.ชมรมว่ายน้ำ D&Y พัทลุงสปอร์ตคลับ 29.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 30.ชมรม อบจ.พัทลุง 31.ชมรมว่ายน้ำ สภ.อ.เมืองระนอง 32.ชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต 33.ชมรมว่ายน้ำพนาสนธิ์ภูเก็ต 34.แมนต้าคิด

ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ในครั้งนี้ได้ดำเนินการมาด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความสนใจและให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันด้วยดี ทั้งนี้ ขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างแท้จริง และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2560

สำหรับผลของการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากจะส่งเสริมให้มีสุขภาพและสมรรถภาพดีทุกๆ ด้านแล้ว ยังสร้างสรรค์ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และมีน้ำใจนักกีฬา หวังว่านักกีฬาทุกท่านจะนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ ขอให้รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศให้ยาวนานสืบไป ส่วนผู้ที่แพ้ก็อย่าได้ท้อแท้หมดกำลังใจ พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองและขยันหมั่นฝึกซ้อมต่อไป สักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.