Stop Teen Mom รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน
ข่าว ภูเก็ต

Stop Teen Mom รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน

วันที่ 30 ม.ค. 61 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต โดยมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ประธานเปิดโครงการ Stop Teen Mom พร้อมด้วย นายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต คณะครูโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต วิทยากรจากโรงพยาบาลวชิระ จังหวัดภูเก็ต คณะสื่อมวลชน และนักเรียนจำนวน 50 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ให้ความรู้ และสะท้อนถึงปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และการมั่วสุมทางเพศ

นายกฯ อรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวให้ความรู้ในปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็ก และเยาวชน อีกทั้งยังมีวิทยากรจากโรงพยาบาลวชิระ จังหวัดภูเก็ต มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ หรือรักในวัยเรียน และมอบของที่ระลึกให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.