เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา ณ สวนวมินทรราชา 87 พรรษา นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิดการจัดโครงการ “พัฒนาจิตผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ ปลัดเทศบาล พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล ผู้กำกับ.สภ.ถลาง นายไตรรงค์ คำวิเศษณ์ ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สูงอายุตำบลศรีสุนทร ตลอดจนพี่น้องประชาชนและผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้

นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปูชยนียบุลคลที่ควรแก่การเคารพยกย่องเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทันต่อสถานการณ์ต่างๆก่อให้เกิดภาวะด้านจิตใจ เกิดความเครียด ขาดความสนใจในการออกกกำลังกายและการบริโภคอาหาร ที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งผลกระทบให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเอง ครอบครัว สังคมและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ซึ่งคุณภาพชีวิตทีดีของผู้สูงอายุจะต้องประกอบด้วยการมีสุขภาพกายที่ดี จิตใจที่เป็นสุข ตลอดจนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า

นายวรวุฒิ กล่าวอีกว่า เทศบาลตำบลศรีสุนทรได้จัดโครงการฝึกอบรม “พัฒนาจิตผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ”เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไรให้มีสุขภาพทีดีทั้งร่างกายและจิตใจ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ตรวจวัดความดัน ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันผู้สูงอายุ ร่วมรับประธานอาหารและฟังบรรยายธรรมโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในหัวข้อเรือง ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิตในการดำเนินชีวิตของวัยสูงอา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.