ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้
ข่าว ภูเก็ต

ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวให้โอวาทในพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 “บ้านดอนเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-28 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต

สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 จังหวัดภาคใต้ ได้มอบหมายให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจัดให้มีการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี รวม 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอลในร่ม วอลเล่ย์บอลชายหาด เทเบิลเทนนิส เปตอง เซปักตะกร้อ แบดมินตัน หมากรุก และหมากฮอส

ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตซอล วอลเล่ย์บอลชายหาด เทเบิลเทนนิส เปตอง เซปักตะกร้อ แบดมินตัน หมากรุก และหมากฮอส โดยเป็นนักกีฬา จำนวน 208 คน ผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 265 คน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาค แม้ว่าจะต้องแข่งขันกับคนเก่งอีกหลายคน แต่จะเป็นโอกาสสำคัญที่นักกีฬาจะได้แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดของตนเองออกมา และขอให้นักกีฬาทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันเป็นหัวใจหลักของการแข่งขันกีฬา ขอให้ใช้กีฬาในการนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ นำชื่อเสียงมาสู่ตนเองและองค์กร ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ฝึกสอนกีฬา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ดูแลเอาใจใส่นักกีฬามาโดยตลอด”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.