พิธีปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ที่สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 “อะเมซิ่ง วิชิตเกมส์” โดยมี นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

ทั้งนี้ก่อนพิธีปิดการแข่งขัน ได้มีฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมดารา พบผู้บริหารท้องถิ่น จากนั้นขบวนพาเหรดได้เข้าสู่สนาม พร้อมพิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัล ซึ่งในการแข่งขันกีฬา กรีฑา และกรีฑาพื้นบ้าน ครั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต คว้าเหรียญทอง ในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ชาย อายุ 36 ปีขึ้นไป, วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 35 ปี, วิ่ง 200 เมตร อายุ 36 ปีขึ้นไป, วิ่งผลัดกางเกงใน 8×50 เมตร และเหรียญทองแดง วิ่ง 100 เมตร ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี ทำให้ อบจ.ภูเก็ต ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมเหรียญทองเป็นอันดับที่ 2

สำหรับการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 “อะเมซิ่ง วิชิตเกมส์” ทางเทศบาลตำบลวิชิต ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีการแข่งขันกีฬา กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน รวมทั้งสิ้น 13 ประเภท เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สานสัมพันธ์และเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์กรและประชาชนในท้องถิ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.