ประชุมวิชาการ 2nd Southern NSO Forum
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมวิชาการ 2nd Southern NSO Forum

โรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่ม 6 ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่, โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย, โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฏร์, โรงพยาบาลสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก จัดงานประชุมวิชาการ 2nd Southern NSO Forum ภายใต้แนวคิด Intelligence Nursing: Working Balance เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศ อันจะสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ รวมไปถึงความสมดุลในการใช้ชีวิตให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมี นพ.พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่ม 6 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 ท่าน ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.