ประชุมวิชาการหัวใจ ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมวิชาการหัวใจ ประจำปี 2560

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงาน “ประชุมวิชาการหัวใจ ประจำปี 2560: Southern Cardiac Conference Meeting” เพื่อเป็นเวทีกลางในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดให้มีความทันสมัยเข้ากับสถานการณ์โลกปัจจุบัน โดยมีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศร่วมเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมงานกว่า 120 ท่าน ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช เมื่อระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน ที่ผ่านมา

งานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีทางการสื่อสารมาใช้ในการสร้างเครือข่ายกับบุคลากรด้านโรคหัวใจ เพื่อประโยชน์ในการส่งต่อข้อมูลหรือความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงยังใช้ในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน, การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น อันจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง และยังเป็นการตอบรับนโยบายภาครัฐที่ต้องการผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นสมาร์ท ซิตี้ อีกด้วย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานประชุมฯ ครั้งนี้ ได้รับปิ่นโตเป็นของที่ระลึก เพื่อร่วมรณรงค์การลดใช้โฟมบรรจุอาหารตามโครงการ BDMS No Foam ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.