แลกเปลี่ยนความรู้ Smart Hospital
ข่าว ภูเก็ต

แลกเปลี่ยนความรู้ Smart Hospital

นายแพทย์สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก นำทีมคณะผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประชุมและศึกษาดูงานจากสำนักประสานงาน ชุดโครงการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในโอกาสเข้าแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้ในการรักษาพยาบาลตามแนวคิด Smart hospital ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.