ประชุม ขับเคลื่อน ภูเก็ต สู่เมือง Smart City ด้าน Smart Safety
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม ขับเคลื่อน ภูเก็ต สู่เมือง Smart City ด้าน Smart Safety

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. และนางนวรัตน์ แสงประดิษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เมือง Smart City ด้าน Smart Safety ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เมือง Smart City ด้าน Smart Safety (เพิ่มเติม) รวมถึงโครงการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ตที่ NECTEC กำลังดำเนินงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งพิจารณาโครงการด้าน Smart Safety ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิตัล ได้แก่ โครงการ CCTV เพื่อความปลอดภัยและจราจร งบประมาณทั้งหมด 317,592,570 บาท ซึ่งในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต ได้รับผิดชอบในการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง) 16 จุด 23 กล้อง งบประมาณ 4,977,000 บาท และการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังงหวัดภูเก็ต (สวนสาธารณะสะพานหิน) 15 จุด 39 กล้อง งบประมาณ 4,946,000 บาท นอกจากนี้ มีโครงการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย งบประมาณทั้งหมด 191,860,000 บาท และโครงการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เมือง Smart City ด้าน Smart Safety ของหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.