ขับเคลื่อน จ.ภูเก็ต สู่การเป็นเมือง Smart City ด้าน Smart Safety
ข่าว ภูเก็ต

ขับเคลื่อน จ.ภูเก็ต สู่การเป็นเมือง Smart City ด้าน Smart Safety

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมือง Smart City ด้าน Smart Safety โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต โดยการบูรณาการร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดปัญหายาเสพติด การเกิดอาชญากรรม และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เมือง Smart City ในจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่ Smart City ด้าน Smart Safety อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.