รพ.สิริโรจน์ จัดโครงการอบรม การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น
ข่าว ภูเก็ต

รพ.สิริโรจน์ จัดโครงการอบรม การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น

3 พฤศจิกายน 2559 – แผนกงานฝึกอบรมร่วมกับพยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิริโรจน์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น ให้กับบุคลากรโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มทักษะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้นอย่างถูกต้อง ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เกิดอัคคีภัย อุบัติเหตุจากยานพาหนะและผู้บาดเจ็บที่จำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้าย ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น รวมทั้งทำให้ผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิต หรือรอดพ้นจากความพิการ ณ ห้องประชุม นพ.อนุโรจน์ โรงพยาบาลสิริโรจน์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.