รพ.สิริโรจน์ จัดกิจกรรมวันไตโลก
ข่าว ภูเก็ต

รพ.สิริโรจน์ จัดกิจกรรมวันไตโลก

15 มีนาคม 2560 รพ.สิริโรจน์ จัดกิจกรรมให้คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคไต รวมทั้งให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยและผู้มารับบริการในการป้องกันการเกิดโรคไต เนื่องในวันไตโลก โดยเปิดสื่อวีดีโอ พญ.แสงเดือน สำราญทรัพย์ อายุรแพทย์โรคไต ประจำโรงพยาบาลสิริโรจน์ ให้ความรู้สำหรับผู้ป่วยโรคไต พร้อมให้บริการตรวจวัดความดันและให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่ถูกต้อง โดยทีมพยาบาล เภสัชกร และโภชนาการ ณ คลินิกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น 2 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตและผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล ได้ตระหนักถึงภัยจากโรคไต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.