โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จัดงานฉลองครบรอบ 42 ปี
ข่าว ภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จัดงานฉลองครบรอบ 42 ปี

วันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่ม 6 ภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดงาน “โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ฉลองครบรอบ 42 ปี ภายใต้แนวคิด Trusted Healthcare Services บริการที่คุณไว้วางใจ พร้อมพูดถึงขอบเขตการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนบริการใหม่ที่เข้ามาจะดูแลชาวภูเก็ต ภายใต้การดำเนินงานของเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่ม 6 ภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) ณ อาคาร 5 ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์”

แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้กล่าวถึงขอบเขตการให้บริการของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยเริ่มจากศักยภาพโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตว่า “ในช่วงเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคือการดูแลสุขภาพของคนภูเก็ต และภาคใต้เขตอันดามัน ตลอดจนเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีสถานบริการทางการแพทย์นานาชาติ ภายใต้มาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติอย่าง JCI The Joint Commission International โดยเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก โดยแต่ละโรงพยาบาลมีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันตามความซับซ้อนของโรคตามลำดับ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่สามารถให้การดูแลรักษาได้อย่างครบวงจร ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ไปจนถึงการรักษาโรคที่ซับซ้อน ภายใต้การดูแลของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellences) ไม่ว่าจะเป็นสถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศูนย์มะเร็ง ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์หัวใจ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางกระดูกและข้อ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตลอดจนยังมีการบริการที่จะสามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อีกมากมายอย่างศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์จักษุ ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ที่สามารถดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและเวชศาสตร์ชะลอวัย ที่ออกแบบเฉพาะบุคคลได้ถึงระดับยีนส์”

แพทย์หญิงลลิตายังกล่าวต่อ “ซึ่งปัจจุบันเราได้ขยายขอบเขตการดูแลนักท่องเที่ยวไปจนถึง การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดตั้ง Laguna Wellness by BDMS Phuket ศูนย์รวมการดูแลสุขภาพครบวงจร ซึ่งผสานความเชี่ยวชาญของเครือโรงพยาบาลร่วมกับบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน แต่ทั้งยังตอกย้ำชื่อเสียงภูเก็ต ในฐานะจุดหมายปลายทางที่พร้อมรองรับทุกคนด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครับ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และตอบโจทย์การเดินทางเข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวในทุกรูปแบบด้วย”

ทางด้านนายแพทย์ณัฐเวทย์ มีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก กล่าวถึงศักยภาพและการเติบโตของโรงพยาบาลดีบุกว่า “โรงพยาบาลดีบุกในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ ภายใต้เครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาศักยภาพและขยายขอบเขตการรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 8 ปีของการให้บริการ เพื่อให้การดูแลสุขภาพประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล ไปจนถึงการติดตามอาการจนทำให้ปัจจุบันโรงพยาบาลดีบุก มีความพร้อมที่จะให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ด้วยความร่วมมืออันดีจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนโรงพยาบาลพันธมิตร อันจะส่งผลให้กลุ่มผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น และสามารถส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า (Supra Contract) ประกอบด้วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ในผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อน อาทิ โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง”

นายแพทย์พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ กล่าวถึงการให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลภายใต้เครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เปิดให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ บนมาตรฐานและความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการมานานกว่า 40 ปี เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม และเป็นการตอบรับนโยบายจังหวัด โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ได้เพิ่มศักยภาพและความพร้อมที่จะดูแลผู้รับบริการกลุ่ม Wellness Tourism ทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีความโดดเด่นด้านศูนย์ดูแลสุขภาพและความงามขึ้นภายใต้ชื่อ ARTEMES Health and Beauty Destination Phuket ให้การดูแลสุขภาพและความงามที่ครอบคลุม ครบจบในที่เดียว ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนสรีระ การทำทันตกรรมเพื่อเติมเต็มความมั่นใจ เพิ่มคุณภาพชีวิต ไปจนถึงการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ลงลึกถึงระดับฮอร์โมนและเซลล์ให้ยังคงความเยาว์วัย อันจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติ ไม่เพียงเท่านั้นโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ยังมีความโดดเด่นทางด้านศูนย์แม่และเด็ก ที่มีความพร้อมของทีมกุมารแพทย์ชำนาญการหลากหลายสาขาประกอบด้วย กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคโลหิตวิทยา กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคระบบหายใจ กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ กุมารแพทย์โรคเฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคทางเดินอาหารและตับ ศัลยแพทยเฉพาะทางด้านกุมารศัลยศาสตร์ และทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมเด็ก เพื่อให้พร้อมดูแลสุขภาพทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเจ็บป่วยเรื้อรัง ภายใต้การรักษาตามมาตรฐานสากล ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นในปีที่ผ่านมา BDMS Phuket ยังลงทุนกว่า 300 ล้านบาท เพื่อเปิดให้บริการศูนย์มะเร็งภูเก็ต (Phuket Cancer Center) ณ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ในพื้นที่ 1,030 ตารางเมตร ออกแบบภายใต้แนวคิดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment) เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกผ่อนคลาย ประกอบด้วยห้องให้คำปรึกษา โดยแพทย์รังสีรักษาเฉพาะทางใช้เทคโนโลยีการวางแผนการรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography Simulator) และให้บริการรังสีรักษาด้วยเครื่องฉายรังสีด้วยการเร่งอนุภาพ (LINAC Accelerator) เครื่องให้รังสีระยะสั้น (High Dose Rate Brachytherapy) และห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Teleconference) สำหรับวางแผนการรักษาร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ซึ่งเป็นศูนย์รังสีรักษาที่ทำให้คนภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้ารับบริการได้อย่างทันท่วงที อันจะช่วยส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ”

นายแพทย์พิริยะ กล่าวเสริมถึงการจัดงานครบรอบ 42 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ว่า “ในวาระครบรอบ 42 ปี ทางโรงพยาบาล จัดงานภายใต้แนวคิด Trusted Healthcare Services บริการที่คุณไว้วางใจ เพื่อเป็นการตอบแทนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โดยในปีนี้ทางโรงพยาบาลได้จัดทำโปรแกรมด้านการดูแลสุขภาพ เริ่มต้น 742 บาท เพื่อให้ผู้รับบริการได้มีสุขภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้ ในขณะเดียวกัน ประชาชนยังมีโอกาสได้ร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เมื่อซื้อชุดตรวจสุขภาพภายในงาน”

งานฉลองครบรอบ 42 ปี Trusted Healthcare Services บริการที่คุณไว้วางใจ สามารถซื้อและสอบถามรายละเอียดชุดตรวจสุขภาพได้ ณ บูธส่งเสริมการขาย บริเวณอาคาร 5 ชั้น 3 หรือ ศูนย์ตรวจสุขภาพและงานอาชีวอนามัย อาคาร 1 ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567 และสามารถเก็บสิทธิไว้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 น. – 17.00 น. โทรสายด่วน 1719

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.