รพ.สิริโรจน์ ร่วมซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

รพ.สิริโรจน์ ร่วมซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปี 2560

30 มีนาคม 2560 – โรงพยาบาลสิริโรจน์ เข้าร่วมโครงการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัย  (เหตุการณ์แผ่นดินไหว อาคารถล่ม และ สึนามิ) ประจำปี 2560 โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิตจัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์จริง สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้สามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังสามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสิริโรจน์ได้นำรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมทีมพยาบาล และ บุคลากร เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพดังกล่าว และ การเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณอุโมงค์แยกดาราสมุทร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.