ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการ Service Culture 2017
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการ Service Culture 2017

วันที่ 14 กันยายน 2560นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการที่ยั่งยืน “Service Culture 2017” ซึ่ง บริษัท King Power จัดการสัมมนาให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ที่เปิดให้บริการอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. โดยเชิญพนักงาน ทภก. เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย โครงการสัมมนาจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 14-15 ก.ย.60 ณ โรงแรมพราวด์ จังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.