ร.ร.อนุบาลศรีสุนทร จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร.อนุบาลศรีสุนทร จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย

เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้(23/03/60) นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปี 2559 โดยมีนางสาวอัจฉรา แก้วมุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง และน้องๆนักเรียน เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยขึ้นเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นายวรวุฒิ กล่าวอีกว่า เด็กนักเรียนทีจบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ของ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรในปีการศึกษานี้ จำนวน 57 คน จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กสนใจในการเรียนและเป็นแรงเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นสูงต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.