อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว บุกตลาดอินเดีย SATTE 2019
ข่าว รอบโลก

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว บุกตลาดอินเดีย SATTE 2019

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายสิทธิโชค เดชภิบาล นายประวัติ พิมานพรหม และนายธนัทภัทร ธานีรัตน์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เดินทางไปทำโรดโชว์ส่งเสริมการขายตลาดอินเดีย ระหว่างวันที่ 15 – 18 มกราคม 2562 ณ เมืองเดลลี บังกาลอร์ และ มุมไบ ในงาน South Asia’s Leading Travel show (SATTE) 2019 ณ India Expo Mart & Greater Noida กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 โดยมี ผู้ประกอบการโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าร่วม

การจัดโรดโชว์ส่งเสริมการขายตลาดอินเดียในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขาย พบปะเจรจาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวและตัวแทนขายท่องเที่ยวอินเดีย ให้ได้รับทราบข้อมูลด้านการบริการการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดีย สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตได้สะดวกมากขึ้น หลังจากที่มีการเปิดเส้นทางบินตรงจากเมืองเดลลี บังกาลอร์ เเละเมืองมุมไบ มายังจังหวัดภูเก็ต สัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน โดยสายการบิน GO AIR ของอินเดีย และสายการบิน Indigo ซึ่งบินตรงจากเมืองเดลลีมายังภูเก็ต สัปดาห์ละ 8 เที่ยวบิน ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้นและเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินเดียได้มากขึ้นเช่นกัน

นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรม South Asia’s Leading Travel show (SATTE) 2019 ที่ประเทศอินเดียในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในภูเก็ตได้พบกับกลุ่มลูกค้าในอินเดียที่เป็น บริษัทนำเที่ยว และเอเจน INDIAN TRAVEL AGENCYS โดยตรง และได้นำเสนอรูปแบบของความเป็นไทยเพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี อาหาร รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมีผลพลอยได้คือสามารถดึงนักท่องเที่ยวหน้าใหม่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทำให้มียอดการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งขณะนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตขยายตัวเพิ่มขึ้นติด 1 ใน 5 ของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักของแต่ละโรงแรม โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว นักธุรกิจ กลุ่มไมซ์ และคู่รักคู่แต่งงานที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายสูง และคาดว่าแนวโน้มของนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียจะเพิ่มปริมาณเป็นอันดับที่ 1 ในปี 2022

“จากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยว กลุ่มตลาดอินเดีย เป็นกลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจ มีความเติบโตเเละมีอัตราการใช้จ่ายต่อหัวต่อทริปค่อนข้างสูง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง และการที่มีสายการบินให้บริการบินตรงจากอินเดีย จะส่งผลบวกด้านการท่องเที่ยวให้กับเมืองภูเก็ตอย่างชัดเจน และมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด ซึ่งทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวจากประเทศนี้เพิ่มขึ้น และจากข้อมูลผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมงานโรดโชว์ในครั้งนี้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ตลาดอินเดียนั้นให้ความสนใจเดินทางและส่งลูกค้ามายังภูเก็ตจำนวนมาก”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.