สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (พังงา – ภูเก็ต) 16-18 ก.พ.67 สะพานสารสิน
ข่าว ภูเก็ต

สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (พังงา – ภูเก็ต) 16-18 ก.พ.67 สะพานสารสิน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือ MOU “โครงการสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (พังงา – ภูเก็ต)” กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ณ สะพานสารสิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ซึ่งมีนายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และ อบจ.พังงา รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการแถลงข่าว

โครงการสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (พังงา – ภูเก็ต) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการตลาด มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างสรรค์กิจกรรมและเพิ่มศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว รวมถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) อย่างยั่งยืน สู่การเป็นประตูการค้าการลงทุนของภูมิภาค

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.