ทภก. ต้อนรับ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบิน Salam Air
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ต้อนรับ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบิน Salam Air

วันที่ 24 ธ.ค.62 เวลา 12.30 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต, พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต, นายชัยพัฒน์ สุภาษี ผู้จัดการบริการสนามบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานภูเก็ตและเจ้าหน้าที่สายการบิน ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ CEO Mr.Harish Kutty, 12 Media from Oman and GCC-TBC, 3Top travel agent พร้อมผู้โดยสารนักบินและลูกเรือเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Salam Air จำนวน 120 ท่าน เที่ยวบินที่ OV481 เส้นทางการบิน MCT(มัสกัต) – HKT(ภูเก็ต) ณ ประตูทางออกหมายเลข 15 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.