แถลงข่าว Run for Health Run for Charity Mini Marathon
ข่าว ภูเก็ต

แถลงข่าว Run for Health Run for Charity Mini Marathon

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 โรงพยาบาลสิริโรจน์ จัดแถลงข่าว Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอกย้ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของชาวภูเก็ต

นายแพทย์วีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รพ.สิริโรจน์ กล่าวถึง โครงการ Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 5 ว่า เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในท้องถิ่น มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ผ่านมากว่า 1,000 ราย

และเนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับความสนใจจากนักกีฬาเป็นอย่างมาก เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม และตอกย้ำการรับรู้ ให้ชัดเจนมากขึ้น ทางโรงพยาบาลสิริโรจน์ร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรวิชิต สโมสรโรตารีจังซีลอน มูลนิธิเมืองเก่า ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชมรมวิ่งไข่มุกอันดามัน สมาคมวิทยุสมัครเล่น อปพร.ภูเก็ต และมูลนิธิกุศลธรรม จึงได้กำหนดจัดการแข่งขัน Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 5 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “RUN for The New Me” เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง วิ่งเพื่อเป็นคนใหม่ที่มีสุขภาพดี อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ชุมชน และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยการจัดงานครั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ overall ชายและหญิง โดยจะขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป ณ พื้นที่บริเวณ ชั้น 1 ของโรงพยาบาล
สิริโรจน์

สำหรับในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางและเพิ่มระยะทาง โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท คือ

  1. ประเภทฟันรัน 5.7 กม.
  2. ประเภทครอบครัว 3.5 กม.
  3. ประเภทมินิมาราธอน 12 กม.
  4. ประเภท VIP
  5. ประเภททีม (ชมรม)

เงินรายได้ทั้งหมดจากค่าสมัครการแข่งขัน Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 5 นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ทางโรงพยาบาลสิริโรจน์หวังอย่างยิ่งว่า Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 5 จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสานสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ชุมชน และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย และการมีสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนชาวภูเก็ต

นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวชื่นชมโรงพยาบาลสิริโรจน์กับเจตนารมณ์สานต่อโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และการมีสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนชาวภูเก็ต “จากเจตนารมณ์ของผู้บริหารโรงพยาบาลสิริโรจน์ ผมตัวแทนภาครัฐองค์กรท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ขอชื่นชมในความตั้งใจในการจัดโครงการดีๆ อย่าง Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้ชาวภูเก็ตหันมาให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับองค์กรชุมชน และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ผมหวังว่า Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 5 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และจะได้เห็นโครงการ Run for Health Run for Charity Mini Marathon อยู่คู่ชาวภูเก็ตอย่างต่อเนื่องและตลอดไป เสมือนกับที่โรงพยาบาลสิริโรจน์ที่คอยดูแลสุขภาพชาวภูเก็ตฉันท์ครอบครัวตลอดมา สมกับสแกนของโรงพยาบาลที่ว่า “โรงพยาบาลของคนภูเก็ต”

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://www.phuketinternationalhospital.com หรือ facebook fanpage : รพ.สิริโรจน์ ภูเก็ต Phuket International Hospital

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.